תאונת דרכים אופניים חשמליים

תאונת דרכים אופניים חשמליים

המדריך המלא לנפגעי תאונות אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי

 

הקדמה – תרומה סביבתית ופרקטית לצד נזקי גוף קשים –

 

בשנים הארונות עדים אנו לעלייה ניכרת בשימוש אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים, אשר הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף בארצנו.

לשימוש באופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים קיימים יתרונות רבים, אופניים חשמליים נחשבים למוצר ו/או כלי תחבורה ירוק, ידידותי לסביבה – מסייע בצמצום זיהום האויר. כמו כן, מדובר באמצעי תחבורה אלטרנטיבי, זול נוח ופרקטי, אשר יש בו כדי לסייע בהפחתת העומסים בכבישים.

אליה וקוץ בה  – לצד היתרונות הרבים בשימוש באופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים ישנם לא מעט חסרונות, ובראשן תאונות הדרכים.

על פי דו"ח חדש של מכון גרטנר, בשנת 2022 אושפזו כ- 1,400 אנשים בעקבות פגיעות של כלים חשמליים. כך, בכל שנה השימוש באופניים וקורקינטים חשמליים עולה ונקבעים שיאים חדשים בקרב מספר הנפגעים.

 

תאונה בין אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי לרכב מנועי  –

 

החוק הרלוונטי

החוק הרלוונטי במקרה של תאונה בין אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי ובין  כלי רכב מנועי נוסף, הינו –  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו חוק סוציאלי אשר נחקק עוד בשנות השבעים של המאה הקודמת, ונועד כדי ליתן מענה למי שנפגע בתאונת דרכים,  בין אם התאונה ארעה באשמת הנפגע ובין אם לאו.

 

הקושי  – הגדרה חסרה מטעם המחוקק –

בשנת 2010 ראה מחוקק המשנה להתקין תקנות באשר לסוגיית השימוש באופניים חשמליים, זאת במסגרת תיקון פקודת התעבורה, התשכ"א-1961.

במסגרת התיקון הוגדרו כאופניים עם מנוע עזר, והוכנסו הוראות ומגבלות שונות באשר לשימוש באופניים חשמליים, כך למשל נקבע כי הספק המנוע המקסימלי יעמוד על עד 250 וואט, מגבלת מהירות של 25 קמ"ש ועוד …

בשלב זה היה מצופה מהמחוקק אשר ראה להדיר את המעמד של האופניים החשמליים מהבחינה התעבורתית, כי יקבע הוראות באשר לסוגיה הביטוחית, זאת במסגרת חוק הפיצויים למפגעי תאונות דרכים.

לדאבון לב, המחוקק ומחוקק המשנה כשלו בתפקידם, והותירו חלל ריק בסוגיית מעמדם של האופניים והקורקינטים החשמליים באשר לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בנסיבות האמורות למעלה מעשור שנים, נדרשו בתי המשפט השונים לצקת תוכן לתוך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,

 

בנסיבות האמורות של ריק תחיקתי, נאלצו בתי המשפט השונים, בלית ברירה, להידרש לסוגייה, כאשר בתי משפט שונים קבעו פרשנויות סותרות ולעיתים הפוכות לחלוטין, וחוסר הוודאות בעניין זה נמשך למעלה מעשור. כך למשל  –

היו בתי משפט אשר ראו להגדיר את האופניים והקורקינטים החשמליים ככאלו אשר אינם מהווים רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. משמעות הדבר היא שראו את רוכב האופניים כהולך רגל, ולכן בתאונה עם מעורבות של רכב מנועי היה זכאי אותו "הולך רגל" לקבל פיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב, זאת מבלי להידרש לשאלת האשמה.

לעומת זאת היו בתי משפט אשר ראו את האופניים או הקורקינט החשמלי כרכב מנועי, קרי – ככזה אשר מחויב ברכישת ביטוח חובה ובמקרה של תאונה עליו לתבוע את פוליסת הביטוח שלו. הדבר הוביל למצב אבסורדי מאחר שביטוח שכזה כלל לא נמכר !!   משמעות הדבר שכל רוכב אופניים חשמליים רכב בניגוד לדין ללא ביטוח חובה, ובמקרה של תאונה היה נותר ללא זכות לקבלת פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. (בכפוף למצבים חריגים הקבועים בחוק)

 

 

הכרעת בית המשפט באשר למעמדם של אופניים וקורקינטים חשמליים בפני חוק הפיצויים לנגעי תאונות דרכים  –

בשנת 2020 הוכרעה לבסוף הסוגייה על ידי בית המשפט העליון, זאת במסגרת הליך רשות ערעור אזרחי   – רעא 7451/19 ‏ ‏ עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש.

בית המשפט העליון פסק ברוב דעות כי אין לראות באופניים חשמליים רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

משמעות הדבר – בתאונה בין אופניים או קורקינט חשמליים לבין רכב מנועי יראו את רוכבי האופניים או הקורקינט כהולכי רגל אשר זכאים לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מפוליסת הביטוח של הרכב המעורב.

בהערת אגב יצוין כי פסיקה זו הינה בעייתית בכך הנוגע לזכויות הולכי הרגל, שכן – ככל שהולך רגל נפגע מאופניים או קורקינטים חשמליים, לא יחשב הולך הרגל כנפגע תאונת דרכים, והדרך לקבלת פיצוי לנזקיו קשה עשרות מונים, ותלויה בגורמים רבים כגון – זמינות הרוכב, שאלת האשם / האחריות, ויכולת הפירעון של המזיק.

 

שאלות האשמה / אחריות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  –

משהוכרעה המחלוקת באשר למעמדם של אופניים וקורקינטים חשמליים על ידי בית המשפט העליון, ומשנקבע כי החוק החל במקרה של תאונה בין רכב מנועי ובין אופניים או קורקינט חשמלי הינו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הדרך של הנפגע לזכות בפיצויים התקצרה משמעותית.

כיום, רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים אשר היו מעורבים בתאונה עם רכב מנועי אינם נדרשים לשאלת האשמה.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע משטר של אחריות מוחלטת, כלומר כדי לזכות בפיצויים על הניזוק להוכיח את דבר קיומה של התאונה ואת שיעור נזקיו.  (בתחום נזקי הגוף)

 

 

 

האם חובה לרכוש ביטוח חובה לאופניים חשמליים ?  –

במסגרת רשות ערעור אזרחי   – רעא 7451/19 ‏ ‏ עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש, קבע בית המשפט העליון את מעמדם של רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים כמעמד של הולך רגל, קרי  – רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים אינם מחויבים (ואין להם כלל את האפשרות הפרקטית) לרכישת ביטוח חובה

יוער כי אין בדבר למנוע מרוכב אופניים או קורקינט חשמליים לרכוש ביטוח פרטי אשר כל פי תנאיו יחול במקרה של פציעת גוף לאחר תאונת דרכים.  לעניין זה חשוב לדעת כי פוליסות רבות מחריגות שימוש ברכב דו גלגלי ולרבות אופניים ולכן חשוב לוודא כי הפוליסה אשר נרכשה תואמת את צרכיו של המבוטח.

 

את מי אני תובע בתאונת פגע ופרח ?

בתאונת פגע וברח בין רוכב אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי ובין רכב מנועי עומדת בפני הרוכב האפשרות להגיש תביעה כנגד הקרן לנפגעי תאונות דכים  – "קרנית".

ככל שנהג הרכב המנועי ברח ממקור התאונה ולא ניתן ולאתר את פרטי הרכב, אזי שבכפוף להוכחת קיומה של תאונת הדרכים ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד "קרנית", ולזכות לפיצויים מבלי תלות בשאלת האשמה !

 

 

מה עושים אם הרכב המעורב ללא ביטוח ?

בתאונה בין אופניים או קורקינט חשמליים ובין רכב מנועי אשר השימוש בו לא בוטח בפוליסת ביטוח חובה בתוקף, ניתן להגיש תביעה כנגד – "קרן פיצוי נפגעי תאונות דרכים"  אשר ידועה בשם הקיצור "קרנית".

 

מה הדין לגבי תאונה בין אופניים וקורקינט חשמליים בלא מעורבות של רכב מנועי ?

במסגרת רעא 7451/19‏ עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש קבע בית המשפט העליון כי אופניים חשמליים אינם מהווים רכב מנועי. משמעות הדבר כי לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים רואים את רוכב האופניים החשמליים כהולך רגל.

באין מעורבות של רכב מנועי בתאונה, התאונה אינה מוגדרת כתאונת דרכים ולכן לא ניתן להגיש תביעה במסגרת ביטוח חובה.

במצב דברים זה יחולו כללי הנזיקין הרגילים, קרי  – הנפגע רשאי להגיש תביעה כנגד הגורם המזיק, לנסות להוכיח את תביעתו ונזקיו ולאחר מכן ככל שיזכה בפסק דין לטובתו יאלץ לפנות לנתבע לצורך קבלת הפיצוי.  כלומר התובע נותר תלוי בסולבנטיות של הצבע ובנכונות הנפגע לשלם את הפיצוי.

כך למשל אם הניזוק נפגעי כתוצאה מבור בכביש, יוכל הוא להגיש תביעה כנגד הרשות המקומית ו/או כל גורם אחר אשר היה אחראי לתקינות הדרך.

מדובר לא פעם בהליכים מורכבים או שבריריים ביותר, ולכן חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בסמוך ככל הניתן לאחר התאונה, לצורך קבלת הנחיות לאיסוף ראיות וניהול נכון של ההליך.

 

ואם התאונה התרחשה בדרך ממקום המגורים לעבודה או חזרה –

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.

כלומר – תאונה עם אופניים או קורקינט חשמליים בדרך לעבודה או ממנה תחשב כתאונת עבודה.

את מי תובעים ?

במקרה שמדובר בתאונה עם מעורבות של רכב מנועי, אזי שלניזוק עומדת הזכות לנהל תביעה אל מול המוסד לביטוח הלאומי, וכן  – כנגד חברת ביטוח החובה.

במקרה שמדובר על תאונה ללא מעורבות רכב מנועי אזי שעומדת לניזוק האפשרות לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה נזיקית כנגד גורם כל גורם אשר אחראי לנזקיו.

האם ניתן לותר על התביעה אל מול המוסד לביטוח לאומי  ?

נקודת המוצא הינה כי על הניזוק מוטלת החובה לצמצום נזקיו ובתוך כך עליו למצות את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח הלאומי.   כלומר ניתן לותר על ניהול הליכים אל מול המוסד לביטוח הלאומי אך במקרה כזה הגורם הנתבע יהא רשאי לבצע ניכוי רעיוני של סכום הפיצוי לו זכאי היה הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי אילו היה פועל למיצוי זכויותיו.

האם ההחלטה בדבר נכות כפי שמתקבלת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי משפיעה על ההליך ?

בהליך של תביעת ביטוח חובה –  ככל שמדובר על תאונת דרכים אשר הוגדרה כתאונת עבודה, אזי שבהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קביעת המוסד לביטוח לאומי בדבר שיעור הנכות תחייב בהליך, משמעות הדבר היא שנאסר על הצדדים להליך להביא חוות דעת רפואית מטעמם.

לעומת זאת כאשר אנו דנים בתביעה נזיקית (תביעה שאינה כלפי ביטוח החובה), קביעת המוסד לביטוח התאומי לא מחייבת בהליך, וכל צד רשאי לצרף לכתב הטענות מטעמו.  עם זאת, ולמרות שאין להחלטות המוסד לביטוח לאומי תוקף מחייב, בשטח ניתן משקל רב להחלטות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, גורם אשר נחשב בעיני בית המשפט כאובייקטיבי.

 

ככל שמדובר בקטין, האם ניתן לתבוע את פוליסת ביטוח התלמידים ?

על פי הנוסח המוכר לא ניתן לזכות לפיצויים מתוקף פוליסת ביטוח תלמידים במקרה של פציעה כתוצאה מתאונת דרכים, זאת מאחר ופוליסות הביטוח כוללת סעיף החרגה.

לעומת זאת, כאשר מדובר בתאונה עם אופניים או קורקינט חשמלי  ללא מעורבות של רכב מנועי, אזי שאין מדובר בתאונת דרכים ולכן בכפוף לתנאי הפוליסה עומדת לניזוק הזכות להגשת תביעה.

 

ואם התאונה ארעה עם קורקינט או אופניים שאינם חשמליים ?

על פי הפסיקה הנוהגת כיום אין הבדל בין אופניים או קורקינט רגילים לחשמליים, כלומר ביחס לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מעמדם של רוכבי האופניים והקורקינטים, חשמליים ולא חשמליים הינו כמעמד הולך הרגל.

משמעות הדבר היא שבתאונת דרכים עם רכב מנועי, רוכב האופניים או הקורקינט זכאי להגיש תביעה כנגד חברה הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה, ובהיעדר ביטוח את "קרנית".

 

חשיבות בפניה מוקדמת לעורך דין –

בתאונות של אופניים וקורקינטים ישנה חשיבות מיוחדת בפניה תכופה על כמה שניתן לעורך דין.

כפי שהוסבר במדריך זה, הטיפול בתביעת נזקי גוף כתוצאה מתאונה עם אופניים או קורקינטים חשמליים עשוי להיות שונה ממקרה למקרה, הן מבחינת הגורמים המעורבים, דרך הטיפול, וחישוב הפיצוי.

עורך דין מקצועי בעל מומחיות בטיפול בתביעות תאונות דרכים ידע לפשט בעבור הנפגע את ההליך, ליתן הנחיות נכונות וממוקדות, ולהשיג בעבורו את הפיצוי המקסימלי.

מחפש עורך דין שישמור על הזכויות שלך?

או התקשרו עכשיו

073-3678118

משרדנו מומלץ בעקביות ע"י לקוחות:

יוסי פרי
יוסי פרי
קרא עוד
קיבלתי המלצה על גיא מחבר, פגשתי בחור צעיר ונמרץ, גיא גילה ידע רב והכין אותי מצוין לקראת העתיד לבוא. ליווה, הנחה בדיוק מה נדרש לעשות. כשהגיע מועד המו"מ גיא ניהל בשמי מו"מ קשוח ועניני עמד על זכויותיי גדולה כקטנה. עו"ד זה אדם שאתה פוגש לרוב במצבים לא הכי טובים ואם נקלעת למצב כזה אתה רוצה שמישהו כמו גיא יהיה בפינה שלך.
שימי ח
שימי ח
קרא עוד
לאחר שנפגעתי בתאונת דרכים פניתי לעורך דין גיא גרינולד, הייתי במצב כלכלי לא טוב והייתי לחוץ לקבל כסף כמה שיותר מהר. גיא עמד על כך שלא אסכים לקבל את ההצעות הראשונות של חברות הביטוח, במקום זה הוא הגיש ישר תביעה והצליח להוציא לי כספים מהירים במסגרת תשלום תכוף, ובסוף הסכום שחברת הביטוח נאלצה לשלם היה פי שלושה ! הייתי בעבר כבר אצל עורכי דין והרושם היה כי הם רוצים לסיים את התיק כמה שיותר מהר כדי לקבל את החלק שלהם. עם עו"ד גיא גרינולד לשמחתי הרבה זה היה שונה בתכלית, ניהל את התיק בביטחון רב, עדכן אותי לגבי שלבי ההליך, והיה חדור מטרה להשיג לי את הפיצוי הכי גבוה.
שלומי ב
שלומי ב
קרא עוד
הייתי אצלו לפגישת ייעוץ, אדם אמין ישר,,, מקצועי ביותר ויודע את העבודה, רואים ישר שיש לו ניסיון בתחום, משרה אווירת ביטחון.. לבסוף החלטתי לתת לו את התיק לטיפולו... יש על מי לסמוך! תותח!!!!
אריאלה לוי
אריאלה לוי
קרא עוד
הגעתי לגיא בעקבות המלצה של חבר, לאחר ששברתי את הרגל בתאונת עבודה. גיא טיפל בתיק שלי ביסודיות רבה, לפעמים, אם להודות על האמת, היה נראה יסודי מידי. דרש ממני המון פרטים ומסמכים. היה לצידי כל הזמן, הן בהתנהלות אל מול המוסד לביטוח לאומי והועדות הרפואיות והן בתביעה אל מול חברת הביטוח של המעסיק. גיא היה מאוד נחוש שאקבל את המקסימום האפשרי ולכן ביצע את כל ההליכים הנדרשים לצורך כך - הגיש ערר על מסקנות המוסד לביטוח לאומי ובאשר לתביעה אל מול המעסיק- דחה בהסכמתי כמה הצעות פשרה שהיו על הפרק עד שהתקבלה הצעה הולמת. שכר הטרחה כולו שולם מאחוזים מהפיצוי ששולם, כך שלא היתי צריך להוציא שום דבר מהכיס חוץ מהוצאות של אגרה. תביעה קודמת שהיתה לי נעזרתי בעורך דין אחר שעשה רושם מאוד טוב בהתחלה ובסוף התביעה טופלה על ידי מתמחה שלא לשביעות רצוני. גיא לעומת זאת מטפל בתיק מההתחלה ועד הסוף בעצמו אני ממליץ מאוד
הקודם
הבא

במהלך השנים טיפלנו במאות לקוחות, שנפגעו כתוצאה מתאונות שונות.

כל תיק שמגיע למשרד מטופל במקצועיות ובאופן אישי ע”י עורך דין גיא גרינולד, כאשר ניסיונו הרב והמיומנות שלו מסייעים בהשגת הפיצוי המרבי.