תביעות ספורט

עורך דין תאונות ספורט: מהן זכויותיו המשפטיות של נפגע תאונות ספורט?

בשנים האחרונות עדים אנו לעליה מתמדת במודעות לאורח חיים בריא, ובתוך כך  תחום הספורט אשר היה עד לפני כעשור שנים נחלתם של ספורטאים מקצוענים בעיקר, הפך לדבר שגרתי ופופולרי, כאשר לצד המתאמנים המקצוענים  ניתן לראות גידול מתמיד במספר המתאמנים החובבנים, בכל תחומי הספורט.

עם העלייה המתמדת בכמות המתאמנים, חלה עליה חדה בשיעור המעורבים בתאונות ספורט.

מזה שנים רבות מתמחה משרדנו בייצוג נפגעי ספורט בגין כל סוגי הפציעות ומול כל גורם אפשרי.

אז מה הוא הכיסוי הביטוחי בו מחויבות אגודות הספורט? מהן האופציות העומדות לרשות הנפגע בבואו לממש את זכויותיו לאחר התאונה? כיצד נקבע שיעור הפיצוי או התגמול ? האם ניתן לתבוע כמה גופים במקביל? האם צריך  לפנות למוסד לביטוח הלאומי ומתי ?

במסגרת מאמר זה ננסה לעשות לכם קצת סדר בעניינים !

עורך דין תאונות ספורט – תביעות ביטוח תאונות אישיות ו/או אובדן כושר עבודה

בין אם מדובר בספורטאי מקצועי ובין אם בחובבן, לכל אדם עומדת הזכות לבטח עצמו מבעוד מועד בביטוחים רחבים יותר לתאונות אישיות ו/או לאובדן כושר עבודה.

הייתרון המשמעותי בתביעת על פי פוליסת ביטוח לתאונות אישיות, הינו שלצורך הזכאות בקבלת התגמולים אין צורך בהוכחת רשלנות ו/או אשם מצד המזיק, ודי בהוכחתם של אירוע תאונתי ונזק בלבד.

חשוב לדעת ולאמוד על  הבדלים בין פוליסות הביטוח השונות, הן ברמת התגמול המוצע והן בשאלת הכיסוי הביטוחי, על כן רצוי ביותר לבחון את הפוליסה היטב בזמן הרכישה ולודא כי המוצר הביטוחי מתאים עבורכם.

כמו כן יש לדעת כי תקופת ההתיישנות בביטוחי תאונות אישיות הינה 3 שנים בלבד.

עורך דין תאונות ספורט – תביעות נזיקין בשל אירוע ספורט

כאמור, בתביעות על פי חוק הספורט ו/או תאונות אישיות אין צורך בהוכחת אשמה או רשלנות מצד גורם כלשהו כדי להוכיח את התביעה ולזכות בפיצויים.

בניגוד לכך, בתביעות נזיקיות יש להוכיח קיומה של רשלנות ו/או אשם מצד הגורם המזיק. ככל שניתן להכיח זאת  אזי שעומדת לנפגע הזכות להגשת תביעת נזיקין כנגד המעוול, זאת בנוסף להגשת תביעה בגין פוליסות אחרות.

כל למשל, ככל שניזוק השחקן כתוצאה ממפגע במגרש ו/או מהיעדר פיקוח מתאים ו/או היעדר הנחיות מתאימות ו/או כתוצאה ממתקן ספורט אשר הותקן שלא כראוי ואינו עומד בתקני הבטיחות, אזי שעומדת לשחקן האפשרות להגיש תביעת נזיקין כנגד הגורם המזיק.

פעמים רבות לאחר הגשת תביעה כנגד המזיק, יערב המזיק חברת ביטוח אשר ביטחה אותו מפני תביעות צדדי ג'. כמו כן, קיימים מקרים בהם ישנם מספר גורמים האחראים לנזק, במקרה שכזה ככלל יש לצרף לתביעה את כלל הגורמים האחראיים.

כך למשל, במקרה בו ארעה ניזוק ספורטאי בשטחה של הרשות המקומית, בהיותו תחת פיקוח והשגחה של מאמן ספורט אישי, אזי שקיימת האפשרות לתבוע את שני הגורמים האמורים, ובית המשפט יקבע את מידת האחריות של כל גורם לנזק.

הוכחת תביעת נזיקין הינה מלאכה מורכבת אשר דורשת איסוף ראיות וקביעת אסטרטגיית טיפול מתאימה בתיק כבר משלביו הראשונים.

בשל כך, יש לפנות לעורך דין לתביעות ספורט אשר בקיא בתביעות נזקי גוף ובתביעות ספורט בסמוך עד כמה שניתן לאחר האירוע, זאת לצורך  קבלת הנחיות ודגשים לאיסוף ראיות ובניה נכונה של התיק.

ככלל תקופת ההתיישנות בתביעות נזיקין הינה 7 שנים (ישנם גם חריגים).

עורך דין תאונות ספורט  – ההליך אל מול המוסד לביטוח לאומי

תאונות ספורט בהם היו מעורבים ספורטאים מקצוענים אשר בינם לבין אגודת הספורט ו/או כל גורם אחר מתקיימים יחסי עובד מעביד, עשויות להיחשב כתאונות עבודה.

האם אני רשאי לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי ?

ככלל, מי שמשתכר כתוצאה מעיסוקו בתחום ספורט (למשל מאמן, שחקן ו/או כל תפקיד אחר), נחשב לעובד.

אילו זכויות מגיעות לי מביטוח לאומי

מי שעומד בתנאים האמורים, אזי שעומדת בפניו האפשרות להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח הלאומי, כאשר שני ההליכים הנפוצים ביותר  הינם – הגשת תביעה לדמי פגיעה, והגשת תביעה לקביעת נכות מעבודה.

תביעה לדמי פגיעה – תביעה לדמי פגיעה הינה תביעה אשר מוגשת לצורך קבלת פיצוי בגין פגיעה בכושר עבודה ו/או השתכרות בתקופה הראשונית שלאחר התאונה – תקופה של 91 ימים, זאת כנגד הצגת תעודות לנפגע בעבודה.

חישוב דמי הפגיעה הינו על פי רמת השתכרותו של הנפגע עובר לתאונה, ובשיעור של 75%.  ככל שהנפגע עבד בעבודות נוספות בסמוך לאירוע הפציעה, אזי שיש לחשב את כלל הכנסותיו מעבודה  לצורך קביעת בסיס החישוב לפיצוי או לתגמול.

חשוב לדעת כי מי שעבד במסגרת תקופת אי הכושר, אזי שתשלל זכאותו לדמי פגיעה לתקופה האמורה, אף אם יש ברשותו תעודות רפואיות לנפגע בעבודה.

תביעה לנכות מעבודה – לאחר שהוכר הנפגע כנפגע מעבודה (גם במקרים שחזר לעבוד ולא קיבל דמי פגיעה) וממשיך הוא לסבול ממגבלות ו/או כאבים לאחר התאונה, אזי שעומדת לו הזכות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

ככלל, לאחר הגשת התביעה יזומן הנפגע לבדיקה על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי, ואשר הרכבה בדר"כ – רופא אחד או שניים אשר לפחות אחד מהם חייב להיות בעל מומחיות התואמת את לסוג הליקוי ו/או הפציעה הרלוונטיים, וכן – פקיד מטעם הביטוח הלאומי אשר ינהל את הועדה.

אני מרגיש כאב ומגבלה אבל לא מרגיש נכה, האם כדאי להגיש תביעה ?

פעמים רבות טועים הנפגעים בפירושם את המושג "נכה" וסוברים כי רק מי שנזקק לכיסא גלגלים ו/או במקרים קשים בלבד,  יהא זכאי לקביעת אחוזי זכות. חשוב להבין כי "נכה" לצורך תביעת הנכות, הינו מי שעונה על ליקוי לפי רשימת הליקויים של המוסד לביטוח הלאומי (בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956). כך, ניתן "לזכות" באחוזי נכות אף במקרים קלים יחסית, כמו הותרת צלקת, מגבלה קלה של תנועת אצבע ועוד אלפי ליקויים אחרים.

החל מכמה אחוזי נכות אהיה זכאי בתגמול ?

ככלל, נפגע עבודה אשר נקבעו לו נכות משוקללת של עד 9% נכות לא יהא זכאי לקבלת תגמול בגין נכותו הצמיתה (ניתן לקבל בגין נכות זמנית).  החל מ- 9% נכות ועד ל19% נכות יזכה הנפגע למענק חד פעמי. ככל שנקבעו לנפגע אחוזי נכות בשיעור של 20% ויותר, הנפגע יהא זכאי לקצבה חודשית.

מה היא תקנה 15 ? –  כאמור , אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על פי רשימת ליקויים אשר מצויה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). התקנות האמורות קובעות את מידת הנכות האוביקטיבית, זאת מבלי שקיימת התייחסות למידת ההשפעה של הנכות לגבי הנפגע הספציפי. משמעות הדבר הינה ששחקן כדורגל ושחקן כדורסל אשר נקבעה לשניהם נכות בגין מגבלת תנועה באצבעות כף היד (אותה המגבלה בדיוק), תקבע בעניינם דרגת נכות זהה.  אין חולק כי במצב שכזה ההשפעה על שחקן הכדורסל הינה חמורה עשרות מונים מאשר שחקן הכדורגל.   תקנה 15 נועדה לתקן את העיוות האמור, ולאפשר לועדה הרפואית לשקול את מידת הפגיעה התפקודית אשר נותרה לנפגע הספציפי (ראה חוזר לעניין תקנה 15), ובהתאם לכך להגדיל עד 50% את שיעור נכותו !!   שימוש בתקנה זו עשוי להיות משמעותי מאוד באשר לתגמולים המשולמים ולחרוץ גורלות.  קיימת אפוא חשיבות רבה בפניה לעורך דין בעל בקיאות בתחום, שליטה והכרה בהוראות החוק ובפסיקה, ואשר ביכולתו לייצגכם כראוי בפני ועדות רפואיות כמו גם בהליכים הנוספים אשר נדרשים בעניינכם.

ככל שהוכרתי כנפגע בעבודה, האם אני זכאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי וגם את המעביד ?

במקרים בהם התאונה ארעה עקב רשלנות ו/או אשם מצד המעסיק ו/או מי מטעמו, אזי שעומדת לנפגע הזכות להגשת תביעת נזיקין כנגד המזיק. במקרה שכזה, ככל שיחוייב המזיק בתשלום פיצויים, אזי שמכל סכום אשר יפסק לנפגע במסגרת תביעת הנזיקין, ינכה בית המשפט את הסכומים אשר קיבל הנפגע מהמוסד לביטוח הלאומי.

ככל שידוע לי כי הנזק אשר נגרם לי הינו בעקבות רשלנות המעסיק, האם גם במקרה שכזה כדאי לי לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי, הרי ממילא מנכים את התגמולים המשולמים ?

ככלל, נפגע בעבודה (או ניזוק בכלל) נדרש לעשות כל הדרוש לצורך צמצום נזקיו. בתוך כך מחויב הנפגע למצות את מלוא זכויותיו אל מול המוסד לביטוח הלאומי. אלמלא יפעל הנפגע למיצוי זכויותיו, תהא באפשרות הנתבע לדרוש מבית המשפט כי יבצע ניכוי רעיוני של זכויותיו (הלא ממשות) של הנתבע. משמעות הדבר היא שאף שהנתבע לא קיבל כל תגמול מביטוח לאומי, עשויים לנכות מתביעתו את החלק אותו היה כביכול זכאי לקבל.

הועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי קבעה לי נכות בשיעור של  0%, האם הקביעה הנ"ל הינה בעלת תוקף מחייבת באשר להליכים של התביעה כנגד המעסיק ?

אחוזי הנכות אשר נקבעים על ידי המוסד לביטוח הלאומי אינם מחייבים לצורך התביעה הנזיקית כנגד המעביד ו/או המזיק.   בתביעה נזיקית כל צד נדרש לצרף חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו. קיימים מקרים לא מעטים בהם המוסד לביטוח הלאומי  (אשר ידוע כמחמיר מאוד) קבע כי לא נותרה נכות, אך המומחה מטעם התובע ראה לקבוע כי נותרה נכות.  בסופו של דבר הגורם בעל המנדט באשר לקביעת שיעור נכותו של הנפגע לצורך התביעה הנזיקית הינו בית המשפט, –  הוא אשר בוחן את חוות הדעת מטעם הצדדים ומחליט על סמך הראיות אשר מונחות בפניו את שיעור הנכות הרלוונטי.

הטיפול בתאונת ספורט הינו דבר אשר דורש מקצועיות ובקיאות רבה.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בטיפול בתביעות נזקי גוף ובתביעות ספורט בפרט.  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולהעניק לכם את הייצוג המקצועי ביותר לצורך השגת הפיצוי המקסימלי.

מאמר זה מהווה סקירה כללית בלבד ואין להסתמך על האמור בו ו/או לראות בו ייעוץ משפטי. כמובן שלכל כלל

ישנם חריגים וכל מקרה יש לבחון לגופו.

לעיון בכתבה שנערכה בשיתוף עם משרדנו לחצו

" target="_blank" rel="noopener">לעיון בכתבה בפייספוק לחץ ​

איך זה עובד?

שלב 1

קבלו ייעוץ ראשוני בשיחת טלפון

שלב 2

התקדמו לפגישת ייעוץ במשרדנו או בזום

שלב 3

הגישו תביעה למימוש זכויותיכם

שירותים נוספים:

מחפש עורך דין שישמור על הזכויות שלך?

או התקשרו עכשיו

073-3678118

גיא גרינולד
משרד עורכי דין

עו"ד גיא גרינולד נותן מענה מקצועי ויחס אדיב לכל לקוח ומחויב לייצגו באופן יסודי ואחראי, עד להשגת הפיצוי המקסימלי בעבורו. עו"ד גיא גרינולד דוגל בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם הלקוח – אשר מעורב ומעודכן בכל אשר נעשה בתיק.

לקוחותיו של עו"ד גיא גרינולד נהנים מהניסיון הייחודי אשר צבר בעברו בייצוג חברות ביטוח, בתי חולים ונתבעים. הידע הרב אשר נצבר במרוצת השנים בתחום, והכרת שיטות העבודה וההליכים הפנימיים של חברות הביטוח, תורמים לניהול אפקטיבי ומדויק יותר של התיק, ומקנה ללקוח מידה רבה יותר של ודאות בהליך.  מתוך האמונה ביכולותיו המקצועיות של המשרד, שכר הטרחה משולם על בסיס של הצלחה –  מתוך כספי פיצויים אשר נפסקים ללקוח. שיטה זו הינה הוגנת יותר כלפי הלקוח, ומהווה תמריץ בריא וראוי לעורך הדין המטפל. כמו כן, כחלק מגישה שירותית והוגנת זו כלפי הלקוחות, המשרד אינו גובה שכר טרחה בעבור פגישת ייעוץ בתחום הנזיקין. 
למשרדנו ניסיון בטיפול במאות (אם לא אלפי) נפגעים, לרבות נפגעים עם נכויות גבוהות, ואל מול כל גורם אפשרי. 
ההצלחות הרבות הינן פועל יוצא של מהידע, הניסיון, והקשרים אשר נצברו במהלך השנים.

במהלך השנים טיפלנו במאות לקוחות, שנפגעו כתוצאה מתאונות שונות.

כל תיק שמגיע למשרד מטופל במקצועיות ובאופן אישי ע”י עורך דין גיא גרינולד, כאשר ניסיונו הרב והמיומנות שלו מסייעים בהשגת הפיצוי המרבי.

משרדנו מומלץ בעקביות ע"י לקוחות:

יוסי פרי
יוסי פרי
קרא עוד
קיבלתי המלצה על גיא מחבר, פגשתי בחור צעיר ונמרץ, גיא גילה ידע רב והכין אותי מצוין לקראת העתיד לבוא. ליווה, הנחה בדיוק מה נדרש לעשות. כשהגיע מועד המו"מ גיא ניהל בשמי מו"מ קשוח ועניני עמד על זכויותיי גדולה כקטנה. עו"ד זה אדם שאתה פוגש לרוב במצבים לא הכי טובים ואם נקלעת למצב כזה אתה רוצה שמישהו כמו גיא יהיה בפינה שלך.
שימי ח
שימי ח
קרא עוד
לאחר שנפגעתי בתאונת דרכים פניתי לעורך דין גיא גרינולד, הייתי במצב כלכלי לא טוב והייתי לחוץ לקבל כסף כמה שיותר מהר. גיא עמד על כך שלא אסכים לקבל את ההצעות הראשונות של חברות הביטוח, במקום זה הוא הגיש ישר תביעה והצליח להוציא לי כספים מהירים במסגרת תשלום תכוף, ובסוף הסכום שחברת הביטוח נאלצה לשלם היה פי שלושה ! הייתי בעבר כבר אצל עורכי דין והרושם היה כי הם רוצים לסיים את התיק כמה שיותר מהר כדי לקבל את החלק שלהם. עם עו"ד גיא גרינולד לשמחתי הרבה זה היה שונה בתכלית, ניהל את התיק בביטחון רב, עדכן אותי לגבי שלבי ההליך, והיה חדור מטרה להשיג לי את הפיצוי הכי גבוה.
שלומי ב
שלומי ב
קרא עוד
הייתי אצלו לפגישת ייעוץ, אדם אמין ישר,,, מקצועי ביותר ויודע את העבודה, רואים ישר שיש לו ניסיון בתחום, משרה אווירת ביטחון.. לבסוף החלטתי לתת לו את התיק לטיפולו... יש על מי לסמוך! תותח!!!!
אריאלה לוי
אריאלה לוי
קרא עוד
הגעתי לגיא בעקבות המלצה של חבר, לאחר ששברתי את הרגל בתאונת עבודה. גיא טיפל בתיק שלי ביסודיות רבה, לפעמים, אם להודות על האמת, היה נראה יסודי מידי. דרש ממני המון פרטים ומסמכים. היה לצידי כל הזמן, הן בהתנהלות אל מול המוסד לביטוח לאומי והועדות הרפואיות והן בתביעה אל מול חברת הביטוח של המעסיק. גיא היה מאוד נחוש שאקבל את המקסימום האפשרי ולכן ביצע את כל ההליכים הנדרשים לצורך כך - הגיש ערר על מסקנות המוסד לביטוח לאומי ובאשר לתביעה אל מול המעסיק- דחה בהסכמתי כמה הצעות פשרה שהיו על הפרק עד שהתקבלה הצעה הולמת. שכר הטרחה כולו שולם מאחוזים מהפיצוי ששולם, כך שלא היתי צריך להוציא שום דבר מהכיס חוץ מהוצאות של אגרה. תביעה קודמת שהיתה לי נעזרתי בעורך דין אחר שעשה רושם מאוד טוב בהתחלה ובסוף התביעה טופלה על ידי מתמחה שלא לשביעות רצוני. גיא לעומת זאת מטפל בתיק מההתחלה ועד הסוף בעצמו אני ממליץ מאוד
הקודם
הבא